Finansiering
Fakkelprisen er et dugnadsprosjekt som søkes finansiert med bidrag fra det offentlige og bedrifter.