Juryer

Det er opprettet en jury for hver pris, tilsammen 7 juryer.

For hovedprisen, Fakkelprisen, er det styringsgruppen som sitter i.

Juryen for Folkets Ildsjelpris nominerer kandidater og avstemmingen foregår via GD.
For de andre prisene så er det juryene som nominerer og kårer prisvinner

Juryene;

Folkets Ildsjelpris;
Svein Arild Hermanrud
Jon Kristiansen
Guro R. Brandtzæg
Øyvind Pedersen
Espen Granberg Johnsen
 
Service og Vertskapsprisen;
Lisbeth Berntsen Huse
Anne-Grete Fostås
Camilla Maanum Trulsen
Henriette Hagen Krekke
Birgitte Rosenvinge Høyem
Jan Paul Bjørkøy
 
Gründerprisen;
Tone Alterskjær
Christian Megrund
Ander Buchhardt
Eirik Haagensen
Oddvar Møllerløkken
Tor Fredriksen
 
Arrangementsprisen;
Dag Waaler
Harald Snippen
Erik Skjellerud
Synnøve Brenden
Erik Røste
 
Idrettsprisen;
Freddy Jensen
Inge Andersen
Jahn Petter Dahlum
Erik Alver
Trond Hårberg
Ola Kokslien
 
Kulturprisen;
Nina E.H. Thommesen
Kjersti Stenseng
Halvor Møllerløkken
Einar Hoff
Linn Cecilie Mæhlum