Priser og kriterier

Prisene;

* Folkets Ildsjelpris

* Service- og vertskapsprisen

* Gründerprisen

* Arrangementsprisen

* Idrettsprisen

* Kulturprisen

* Fakkelprisen


Kriterier for prisene;

* Folkets ildsjelpris
- Kan tildeles enkeltpersoner
- Over tid ha vist uegennyttig innsats til gode for folk i Lillehammer og omegn
- Juryen nominerer et antall kandidater
- Innspill fra befolkningen
- Avstemning via GD, og tildeles den som får flest stemmer

* Service- og vertskapsprisen
- Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
- Skapt trivsel gjenom godt vertskap
- Formidlet usedvanlig god kundeservice gjennom sitt virke siste år
- Vist imøtekommenhet, er løsningsorientert og fremstår som et forbilde i Lillehammer og omegn

* Gründerprisen
- Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
- Innovativ/Nyskapende
- Tilført Lillehammer og omegn ny eller økt virksomhet
- Hovedvirksomhet i Lillehammer og omegn

* Arrangementsprisen
- Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
- Arrangement innenfor idrett, kultur og festivaler
- Utviklende
- Utmerket seg i løpet av det siste året
- "Lillehammerkonsept", dvs ikke "flyttbart" ut av Lillehammer og omegn

* Idrettsprisen
- Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
- Prestasjoner som setter Lillehammer og omegn på kartet
- Lillehammerambassadør
- Fremstår som et forbilde

* Kulturprisen
- Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
- Gjennom sitt virke og/eller prestasjoner gjort Lillehammer og omegn synlig og positivt bemerket

* Fakkelprisen - hovedprisen
- Kan tildeles personer, bedrifter eller organisasjoner
- Ekstraordinær innsats for Lillehammer og omegn med nasjonal og/eller internasjonal synlighet
- Sprer entusiasme, framtidstro og skaper stolthet blant områdets befolkning
- Er en "ekte patriot"


De nominerte skal være klare til 1. desember det året prisen deles ut for.