Om oss
Lillehammer entusiastene utgjør styringsgruppa og er følgende personer;

Erik Alver
Tor Fredriksen
Halvor Møllerløkken
Erik Ulateig
Synnøve Brenden
Guro Renolen Brandtzæg
Henriette Hagen Krekke

I tillegg til styringsgruppen er det tre arbeidsgrupper, det er arrangement-, finansering- og markedsgruppe.

Arrangementsgruppen;
Bjarte Ytre-Arne
Norunn Erikstein
Berit Dahl
Jon Erik Rønningen
Hilde Ødeli
Anne-Grete Fostås
Henriette Hagen Krekke

Finansieringsgruppen;
Annar Skrefsrud
Ola Kokslien
Morten Aune
Oddleiv Sæle
Per Mæhlum
Erik Alver
Synnøve Brenden

Markedsgruppen;
Eini Duedahl Holmen
Solveig Sigstadstø
Halvor Møllerløkken
Erik Ulateig
Eirik Fredriksen
Michael Eriksson